Over de Stichting

Doel

De stichting ‘Dag MS!’ heeft als doel om geld in te zamelen ter realisatie van MS-patiënten die een HSCT-behandeling willen ondergaan in het buitenland om de slopende ziekte MS te stoppen. Middels de actie ‘Dag MS’ willen wij geld inzamelen om de behandeling te kunnen vergoeden.

De stichting beoogt niet het maken van winst en ontvangen geen subsidie van de overheid. Voor het behalen van onze doelstelling zijn we volledig afhankelijk van schenkingen en giften van particulieren en bedrijven. Het geld willen we inzamelen door middel van een grootschalige crowdfunding.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter Zoubeir Hadi, secretaris Saida Ouaabdennaim en penningmeester Nadia Achahbar. De bestuursleden zetten zich vrijwillig in voor de stichting.

Missie

Lees meer over de missie en werkzaamheden van de stichting in het beleidsplan (pdf).