De HSCT behandeling

Autologe hematopoietische stamceltransplantatie (aHSCT) bij MS

Stamceltransplantatie

aHSCT (ook wel HSCT genoemd) staat voor autologe hematopoietische stamceltransplantatie. Bij deze behandeling worden stamcellen gebruikt die aanwezig zijn in het beenmerg en in het bloed, zogenaamde hematopoietische cellen. Autoloog betekent dat de stamcellen van de persoon zelf worden gebruikt.

 

Het doel van aHSCT is het afweersysteem “resetten” zodat ontstekingscellen niet langer de hersenen aanvallen, zoals het geval is bij mensen met een actieve vorm van MS. Stamcellen zijn erg belangrijk voor het repareren van schade in het menselijk lichaam. Vanuit stamcellen kunnen verschillende andere soorten cellen ontstaan. In dit geval worden stamcellen uit het bloed gebruikt, deze kunnen verschillende type ontstekingscellen vormen en daarmee het afweersysteem opnieuw opbouwen. Dit type stamcel kan echter geen organen of weefsels herstellen. aHSCT kan daarom echte zenuwschade niet herstellen.

 

Behandeling

In het kort bestaat de behandeling met aHSCT uit drie stappen. Als eerste worden stamcellen uit het bloed of beenmerg van de patiënt gehaald en tijdelijk ingevroren. Ten tweede krijgt de patiënt chemotherapie en antilichamen toegediend waarmee het afweersysteem wordt uitgeschakeld. Tot slot krijgt de patiënt zijn eigen stamcellen terug via een infuus, hiermee wordt het afweersysteem weer opgebouwd.

Effectiviteit

Uit verschillende studies is naar voren gekomen dat de behandeling effectief kan zijn bij een deel van de mensen met MS. Deze groep bleef gedurende meerdere jaren vrij van ‘schubs’ en op MRI beelden werden geen nieuwe actieve laesies gevonden. Opmerkelijk is dat de behandeling kan leiden tot stabilisatie van de ziekte en bij sommige mensen zelfs tot het herstel van het functieverlies. De beste resultaten zijn behaald bij mensen met een zeer agressieve vorm van relapsing-remitting MS (RRMS), waarbij bestaande therapieën niet werkten. Voor mensen met een progressieve vorm van MS of mensen die al meer dan 10 jaar MS hebben is de behandeling niet effectief.

Risico’s

aHSCT is een agressieve en zware behandeling. Er zijn in het verleden zelfs mensen overleden aan de therapie. De behandeling wordt in Nederland op dit moment niet toegepast voor MS. Momenteel loopt er een internationale fase III studie in Zweden, Engeland en Amerika. In de studie wordt gebruik gemaakt van een minder agressieve chemotherapie met als doel de risico’s te verminderen. De behandeling en nazorg vergt veel expertise en dient nadrukkelijk in centra gespecialiseerd in MS en aHSCT uitgevoerd te worden.

  • Reeds ingezameld: €58.649,- 90%

Wilt u meehelpen?